Informace o nás

Občanské sdružení TICHÁNEK vzniklo 7. září 2011 registrací na Ministerstvu vnitra za účelem podpory aktivního společenského života.

Jaké jsou naše cíle? Zasadit se o vznik multifunkčního hřiště v centru obce, oživit veřejný život, vytvářet pouta mezi generacemi, pořádat akce pro veřejnost při aktivní účasti dětí, mládeže, rodičů i seniorů.

Aby se podařily naplnit i ty největší cíle, žádáme o finanční prostředky prostřednictvím vyhlášených grantových programů. Za naši poměrně krátkou existenci jsme podali 11 žádostí. Projekt „Naučná stezka – Tichá“ vznikl za finanční podpory Nadačního fondu Hyundai a Nadace Open Society Fund Praha. Více informací na našich webových stránkách: