Sokolský stadion

Od vzniku Sokola v roce 1919 se členská základna rychle rozrůstala a ke konci dvacátých let pociťují členové nedostatek cvičebních místností, které jednotě dosud chyběly.  Ke stavbě sokolovny nemohlo být přikročeno pro nedostatek finančních prostředků. Teprve rok 1930 přinesl členům jednoty splnění jejich přání a na zakoupeném pozemku byly zahájeny přípravy ke stavbě sokolského stadionu. V následujícím roce byl slavnostně otevřen veřejným vystoupením všech složek jednoty. V současné době se budova včetně přilehlého prostranství využívá jako Myslivecký areál.