Pomník padlým v 1. světové válce

Světová válka (jak byla nazývána 1. světová válka) v plném rozsahu zasáhla kromě vojáků i civilní obyvatelstvo v zázemí. Jak již bylo zmíněno výše, dne 2. srpna 1914 bylo odvedeno do 1. světové války prvních 120 mužů a již 28. srpna padl na srbské frontě Josef Šustala, syn rolníka z Tiché, a následovali další. Domů do Tiché se nevrátilo celkem 62 mužů. Ti padli v boji nebo byli pohřešováni. Po válce založili pozůstalí spolek na postavení pomníku padlým, ale nakonec se tento záměr uskutečnil o něco později (v srpnu 1929) zásluhou družin válečných poškozenců. Pomník, vzpomínající na ty, co položili své životy ve světové válce, byl slavnostně odhalen u Hasičské zbrojnice a pochází z dílny frenštátského sochaře A. Hambálka.