Poznej a chraň přírodu kolem sebe

- to je název nové naučné stezky v naší obci. Cílem je vytvoření šesti informačních panelů pro děti a mládež. Zvláště v nich chceme evokovat zájem o dění kolem nás, o kladném vztahu ke zvířatům, rostlinám a vlivu člověka na životní prostředí, a to i zábavnou formou, což dnešní děti a mládež vyžadují, aby zbystřily svoji pozornost. S působením srdce a citu se snažíme vychovat novou generaci, která díky environmentálnímu chování se bude chovat ohleduplněji a šetrněji k našemu životnímu prostředí a celé planetě Zemi. 
Vznik této naučné stezky finančně podpořil Nadační fond Hyundai v rámci grantové výzvy v oblasti Komunitních projektů pro rok 2017.
 

Dle podkladů odboru životního prostředí Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm jsou na území obce Tichá evidovány chráněné druhy živočichů a rostlin, jež některé z nich jsou uvedeny na tabulích.

Proto projděte všech 6 zastavení a hravou formou poznávejte přírodu kolem sebe. 

Tento projekt vznikl za podpory Nadačního Fondu HYUNDAI a Nadace Open Society Fund Praha. Děkujeme

 

Dívej se, hraj si, přemýšlej, vnímej a chraň přírodu kolem sebe! 

 

1. ROZKLAD ODPADKŮ

2. CHRÁNĚNÉ DRUHY KOLEM NÁS

3. TRIPEXESO

4. DŘEVINY - OTOČNÉ KOLO

5. DENDROFON

6. STOPY ZVĚŘE - MINIPEXESO