Kulturní dům

O vybudování tohoto domu se výrazně zasloužili spolu s jinými členové Orla. Lidový dům, jak se mu říkalo, byl nejvýznamnější stavbou v Tiché za první republiky. Byl postavený zásluhou Spolku Lidového domu v roce 1930. Na několik desetiletí se tak stal společenským střediskem celé obce. Povolení k provozování hostinské činnosti sice nedostal, ale byl zde obchod pana Fojtíka, záložna a velký sál, který byl využíván členy Orla jako zimní i letní tělocvična, jak se zmiňuje obecní kronikář ve třicátých letech minulého století (1932).