Lidová architektura

Vesnice již neskýtá mnoho ukázek lidové vesnické architektury. Některé z existujících roubených nebo částečně roubených a zčásti zděných domků mohou být staré až 300 let, patřívaly chudšímu obyvatelstvu, drobným řemeslníkům. Sruby bývaly postaveny z mohutných neotesaných klád nebo hraněných trámů z beskydských lesů. V blízkosti domu bývala studna i samostatně stojící stodola. Stavby nebyly součástí velkých statků, nedochovaly se patrové ani s dřevěnou pavlačí.  Říká se, že střecha tvoří korunu stromu. V minulosti byl jako krytina ve venkovském prostředí  nejdostupnější a nejlevnější  možností dřevěný štípaný šindel nebo térový potěr. V současnosti mapujeme, které chalupy jsou obydlené starousedlíky, mladšími lidmi, či jsou přechodným bydlištěm. Domy jsou v obci roztroušeny. Některé prošly citlivou generální opravou, jiné jsou bohužel v ohrožení. Roubené stavby se obnovují vápenným ochranným nátěrem i omítkovou vrstvou (omazávkou). Rádi bychom podali konkrétní informace, doplněné fotografií, o zděné lidové architektuře s náznaky fasádové štukové výzdoby průčelí. Přejeme si navázat kontakt s majiteli takových staveb.