Pomník TGM

23. července 1928 navštívil nedaleký Frenštát p. Radhoštěm všeobecně vážený prezident Tomáš Garrigue Masaryk, tedy v roku 10. výročí vzniku samostatného Československa. Tato návštěva ovlivnila i tichavské obyvatelstvo. Ve výročí prezidentových 80. narozenin byla v roce 1930 v nové budově tichavské školy zasazena pamětní deska. Tu „z vděčnosti věnuje obec Tichá“. V roce 1935 pak byl TGM jmenován čestným občanem Tiché. V roce 1938 mu byl postaven a 28. srpna téhož roku, tedy těsně před mnichovským diktátem, slavnostně odhalen pomník u nové školy. Vlivem dějinného vývoje postihl pomník neradostný osud. Za okupace musel být odstraněn, ale podařilo se ho uschovat ve skladišti na sokolském stadiónu. Po osvobození sice byl obnoven v původní podobě, ale ne nadlouho. Po únorových událostech roku 1948 byl v květnu 1953 opět stržen a odsouzen ke zničení. Pamětníci uvádějí, že socha byla stržena, rozbita na kusy a hozena do potoka. Říká se také, že tělo je zabetonováno v základech panelového domu v centru obce. Jisté je, že hlavu se podařilo zachránit a ukrýt rodákem Hynkem Kopelcem, pravděpodobně v kůlnách za kulturním domem, kde byla zakopána. Tam přečkala desítky let až do 3. června 1990, kdy byl pomník s torzem znovu odhalen. Tentokrát snad už natrvalo.