1. ROZKLAD ODPADKŮ

Vyhazovat nepotřebné věci na zem bychom v přírodě v žádném případě neměli. Na druhou stranu některé materiály, jako např. biologické odpadky, příliš nevadí nebo mohou být dokonce prospěšné. Jiné ovšem životnímu prostředí rozhodně neprospívají. Nejenže příroda plná odpadků nevypadá dobře z estetického hlediska, ale do půdy se často v průběhu jejich rozkladu mohou uvolňovat toxické látky! Rozhodně je tedy lepší třídit a odkládat na patřičná místa.

Právě s ohledem na dobu rozkladu se jednotlivé předměty velice liší. Podívejme se tedy na to, jak dlouho se nejběžněji používané materiály rozkládají v přírodním prostředí. Předně však musíme zdůraznit, že stejné výrobky se mohou v různých podmínkách rozkládat různou dobu, a to v závislosti na přístupu kyslíku nebo na vlhkosti, teplotě či množství slunečního světla. Každopádně se někdy může jednat až o tisíce let! 

Člověk je součástí přírody a měl by si uvědomit, že to, co po něm může zůstat i tisíce let, zdaleka není jen to, na co by měl být hrdý.

Tabule č. 1/6 ukazuje průměrnou dobu rozkladu odpadků.