4. DŘEVINY

V názvu naučné stezky „Poznej a chraň přírodu kolem sebe“ je jedno slovíčko, které se k tomuto čtvrtému zastavení náramně hodí. Víte, které to je? „Poznej “. A proč? Protože se tu naučíme poznávat listy a plody listnatých a jehličnatých stromů. Jsou jimi:

*  Smrk ztepilý

*  Javor mléč

*  Jasan ztepilý

*  Bříza bělokorá

*  Dub letní

*  Buk lesní

*  Olše lepkavá

*  Habr obecný

*  Líska obecná

*  Modřín opadavý

*  Jedle bělokorá

*  Borovice lesní

Návod na použití:

Na tabuli vidíte obrázky stromů včetně jejich názvů. Obrázky jsou nakresleny do kruhu kolem otočného kola. Na něm jsou zobrazeny listy a plody. Dotkněte se prsty ruky otočného kola a jemným tahem jím otáčejte ve směru šipky. Vaším úkolem je správně přiřadit list a plod k obrázku stromu. Je vaše řešení správné? Ověřte si odkrytím tabulky s názvem „Správné řešení“ a zkontrolujte.