2. CHRÁNĚNÉ DRUHY KOLEM NÁS

Dle podkladů odboru životního prostředí Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm jsou na území obce Tichá evidovány tyto chráněné druhy živočichů – čáp černý (Ciconia nigra), čáp bílý (Ciconia ciconia), krahujec obecný (Accipiter nisus), vodouš kropenatý (Tringa ochropus), strakapoud prostřední (Dendrocopos med.), vlaštovka obecná (Hirundo rustica), lejsek šedý (Muscicapa striata), střevle potoční (Phoxinus phoxinus). Na území obce Tichá se často vyskytuje okem patrný ledňáček říční (Alcedo atthis) - který lidi láká svými barvami, povídkami  a pohádkami o něm.

V obci Tichá se nachází společenstvo dubohabrových lesů s řadou hájových druhů – např. břečťanem popínavým (Hedera helix Linné), hrachorem jarním (Lathyrus vernus), pryšcem mandloňovitým (Euphorbia amygdaloides), lýkovcem jedovatým (Daphne mezereum), orlíčkem obecným (Aquilegia vulgaris) aj. Na okraji lesa roste např. dobromysl obecná (Origanum vulgare), jehlice trnitá (Ononis spinosa), vítod chocholatý (Polygala comosa) a dokonce i silně ohrožený druh vstavač mužský (Orchis mascula).  Někteří chránění živočichové a rostliny jsme do naučné stezky zakomponovali.

Návod na použití:

Na tabuli najdete 16 otočných tabulek, které vám přiblíží živočichy i rostliny kolem nás. Z jedné strany je vyobrazen motiv a z druhé strany je podrobný popis.

Proto buďte pozorní a pořádně se rozhlédněte, zdali nespatříte ptáčka nebo ať nešlápnete na nějakou tu rostlinku.