Hasičská zbrojnice

První spolek, který byl v Tiché založen, byl v roce 1890 spolek hasičský, a sice za starostenství Josefa Havla. Od obce spolek obdržel hasičskou stříkačku a další zařízení a v roce 1922 si postavil novou hasičskou zbrojnici (původní pak sloužila jako obecní skladiště pohřebního vozu a kočáru, ale nakonec byla zbořena). Hasiči jsou spolek, který měl a má v obci největší tradice a který po celou dobu plnil nejen hasičské funkce, ale také úkoly veřejné a to v oblasti osvětové i kulturní.